RT testen

PI-dicteeAdequaat hulp geven aan kinderen met een leerachterstand kan alleen als je weet waar je moet beginnen. Tweede punt is dat je moet weten hoe je te werk moet gaan om de achterstand in te halen, dit verschilt per kind. Als laatste is het effectief om te kunnen meten of het gestelde doel is bereikt.

Hiervoor wordt gebruikt gemaakt van RT testen:

Lezen:

Een minuut test (EMT). Deze staat vermeldt in het dyslexieprotocol.

Doel: meten van de technische leesvaardigheid (vlot kunnen ontsleutelen van gedrukte woorden).

Rekenen:

NiveauTestRekenen Techniek (de techniek van het rekenen)

NiveauTestRekenen Toepassing (toepassen van de rekentechniek in bijv. verhaalsommen)

Spelling:

PI-Dictee. Deze test staat vermeld in het dyslexieprotocol.

Doel: vaardigheid in het schrijven van woorden onderzoeken.

Het af laten nemen van RT testen is een goed startpunt voor de methodes Ik leer anders, Taal in blokjes en Woordbeeldtrainer.

Advertenties